Školskí úradníci sa stále hádajú o výučbe klimatických zmien

Porovnajte túto realitu s diskusiou o tom, čo učiť texaských študentov o zmene klímy, ktorá v súčasnosti zúri v štátnej školskej rade, orgáne s mimoriadnou právomocou rozhodovať nielen o tom, čo sa študenti v Texase učia, ale aj v iných štátoch.Správna rada zvažuje, aké prírodovedné učebnice môžu dostať žiaci ôsmeho ročníka v Texase. Keďže rada schvaľuje, ktoré knihy sa môžu používať v obrovskom štáte, môže to ovplyvniť národný trh s učebnicami. Štandardy štátnych učebných osnov vyžadujú len to, aby učebnice uvádzali, že ľudské aktivity „môžu“ ovplyvniť klímu. Od prijatia týchto noriem sa rada posunula ďalej doprava .

 

 

.