Minimalizácia digitálnej uhlíkovej stopy

Zdroje digitálnej uhlíkovej stopy. Digitálna uhlíková stopa je súhrn emisií vytvorených počas životného cyklu zariadenia alebo softvéru vrátane jeho vytvorenia, používania a údržby. Prvou fázou je výroba hardvérových zariadení, ako sú notebooky, telefóny a mikroprocesory, keď stroje vyrábajúce zariadenia produkujú značné množstvo oxidu uhličitého. Zariadenia používané na vytváranie, prevádzku a údržbu softvéru tiež vyžadujú elektrickú energiu. Zdroj elektriny na nabíjanie prispieva k uhlíkovej stope; ak má elektrina neobnoviteľný pôvod, emisie generované pri každom nabití telefónu zvyšujú jeho digitálnu uhlíkovú stopu.  Výskum uskutočnený v roku 2021 ukázal, že globálne nabíjanie smartfónov uvoľní viac ako 8 miliónov ton oxidu uhličitého za jeden rok. (ÁRIJSKÝ KAUŠAL)