ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Poľnohospodárske vzdelávanie: slúži ako model na prispôsobenie sa zmene klímy a jej zmiernenie

Všetky zariadenia technického a vyššieho poľnohospodárskeho vzdelávania sa zaviazali čeliť výzve klimatických zmien. Príkladov akcií je veľa. Od začiatku školského roka 2023/2024 budú môcť farmári a poľnohospodárski poradcovia navštevovať päť zariadení označených za priekopnícke klimatické demonštrácie . V Sartène, Valence, Obernai, Albi a Lyon-Dardilly budú úspešne testované inovácie na prispôsobenie a zníženie emisií skleníkových plynov (GHG) prezentované ako podpora na podporu skupín farmárov, ktorí chcú prispôsobiť svoje metódy pestovania.  Študenti a učitelia budú mobilizovaní pre tento ambiciózny trojročný výskumný a vývojový projekt pod vedením francúzskej poľnohospodárskej komory a podporované Ministerstvom poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti. Agroinštitút podporí akciu šírenia do všetkých poľnohospodárskych vzdelávacích zariadení.