Odhaľovanie tajomstiev klimatickej evolúcie: Body zlomu, ktoré navždy zmenili Zem

Za posledných 66 miliónov rokov formovali klimatický systém dve hlavné klimatické udalosti, ktoré rozdelili toto obdobie na dve odlišné klimatické éry. Analýza hierarchie bodov zvratu naznačuje, že za posledných 66 miliónov rokov dva významné udalosti položili základ pre následné zmeny klímy a konkrétne vývoj klimatického systému. Autori navrhujú, že ak súčasná antropogénna zmena klímy vyústi do úplného odľadnenia, ovplyvní to vývoj klímy Zeme v geologickom časovom rámci. Výskum, ktorý uskutočnili Denis-Didier Rousseau z Université Montpellier, Francúzsko, Witold Bagniewski z Ecole Normale Supérieure, Paríž, Francúzsko, a Valerio Lucarini z University of Reading, Spojené kráľovstvo, bol publikovaný v časopise Scientific Reports a je súčasťou European Projekt TiPES o bodoch zvratu v zemskom systéme.

Inšpirovaný evolučnou teóriou

Nový pohľad na históriu klimatických zmien bol inšpirovaný teóriou prerušovanej rovnováhy, ktorá zaraďuje evolučné zmeny do hierarchií.