Nový nástroj na výpočet uhlíkovej stopy pre nápojový priemysel

V najnovšom vydaní Spotlight skupina KHS  predstavuje svoj nový výpočtový nástroj na meranie uhlíkovej stopy a odporúča spôsoby, ako môžu výrobcovia znížiť svoje vlastné emisie. Existuje mnoho dôvodov, prečo majú obaly vysoké emisie CO 2 – toľko, koľko existuje technológií KHS, ktoré neustále znižujú spotrebu energie a zdrojov. Vplyv príslušného systému na uhlíkovú stopu plniča je teraz možné merať v číslach pomocou výpočtových nástrojov vyvinutých v spolupráci s nezávislými odborníkmi. Dodávateľ systémov tak poskytuje nápojovému priemyslu spoľahlivého sprievodcu pri plánovaní prestavieb strojov a prechode na udržateľné portfólio. S týmto novým nástrojom KHS pridáva ďalší komponent do svojich holistických baliacich služieb. V spolupráci s Hamburg Institute for Environmental IT ( ifu ), popredným nezávislým medzinárodným vývojárom softvéru pre analýzy materiálových a energetických tokov, poskytovateľ systémov z Dortmundu jasne ukazuje svojim zákazníkom, aký štýl balenia má aký vplyv na klímu a či je konverzia pre napríklad naťahovacia vyfukovacia formovačka má alebo nemá pozitívny vplyv na ich uhlíkovú stopu. Okrem hospodárnosti a efektívnosti výroby nápojov sa agenda KHS zameriava predovšetkým na znižovanie ekologickej stopy. (