ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Ľudia s pľúcnymi ochoreniami čelia dodatočným rizikám zmeny klímy, hovoria odborníci

Ľudia žijúci s pľúcnymi ochoreniami, ako je astma a chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP), čelia ešte väčším rizikám vyplývajúcim zo zmeny klímy, uvádza sa v správe expertov, ktorá bola dnes zverejnená v European Respiratory JournalSpráva spája dôkazy o tom, ako účinky zmeny klímy , ako sú vlny horúčav , požiare a záplavy, zhoršia dýchacie ťažkosti miliónov ľudí na celom svete, najmä dojčiat, malých detí a starších ľudí. V mene Európskej respiračnej spoločnosti, ktorá zastupuje viac ako 30 000 pľúcnych špecialistov zo 160 krajín, autori vyzývajú Európsky parlament a vlády na celom svete, aby urýchlene znížili emisie skleníkových plynov a zmiernili dopady klimatických zmien. Profesorka Zorana Jovanovic Andersen, predsedníčka Výboru pre životné prostredie a zdravie Európskej respiračnej spoločnosti so sídlom na Kodanskej univerzite, bola autorkou správy „Zmena klímy a zdravie dýchacích ciest: stanovisko Európskej respiračnej spoločnosti“.