ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Uhlíková stopa techniky

Na celom svete bzučia dátové servery, ktoré spotrebúvajú megawatty aj vzácne prírodné zdroje, aby vniesli život do nášho digitálneho sveta. Približne 8 000 dátových centier na planéte je základom našej online existencie a s príchodom umelej inteligencie budú rásť až do takej miery, že výskum odhaduje, že do roku 2025 by IT priemysel mohol využívať 20 percent všetkej vyrobenej elektriny a emitujú až 5,5 percenta svetových emisií uhlíka. To predstavuje skutočnú – a pre niektorých čoraz naliehavejšie – otázku o uhlíkovej stope tohto odvetvia, keďže startupy a spoločnosti zaostávajú za posledným pokrokom v Silicon Valley. „Pandorina skrinka je otvorená,“ povedal Arun Iyengar, generálny riaditeľ Untether AI, vysoko špecializovanej spoločnosti na výrobu čipov, ktorá sa snaží zvýšiť energetickú efektívnosť AI.  (Alexa PIGMANA)