Uhlíková stopa techniky

Na celom svete bzučia dátové servery, ktoré spotrebúvajú megawatty aj vzácne prírodné zdroje, aby vniesli život do nášho digitálneho sveta. Približne 8 000 dátových centier na planéte je základom našej online existencie a s príchodom umelej inteligencie budú rásť až do takej miery, že výskum odhaduje, že do roku 2025 by IT priemysel mohol využívať 20 percent všetkej vyrobenej elektriny a emitujú až 5,5 percenta svetových emisií uhlíka. To predstavuje skutočnú – a pre niektorých čoraz naliehavejšie – otázku o uhlíkovej stope tohto odvetvia, keďže startupy a spoločnosti zaostávajú za posledným pokrokom v Silicon Valley. „Pandorina skrinka je otvorená,“ povedal Arun Iyengar, generálny riaditeľ Untether AI, vysoko špecializovanej spoločnosti na výrobu čipov, ktorá sa snaží zvýšiť energetickú efektívnosť AI.  (Alexa PIGMANA)