Nové správy OSN ukazujú, ako môže módny priemysel znížiť svoju uhlíkovú stopu

Charta módneho priemyslu OSN pre klimatické opatrenia vydala dve správy, ktoré majú pomôcť módnemu sektoru pochopiť stratégie na zníženie emisií skleníkových plynov v celom spektre činností v oblasti surovín. Tieto štúdie oceňuje Lindita Xhaferi-Salihu, vedúca zapojenia sektora v OSN pre klimatické zmeny, ako základné zdroje na pochopenie informácií o vplyve súvisiacich s módnym a odevným priemyslom. Nové správy idú hlbšie ako dokument Identifikácia nízkouhlíkových zdrojov bavlny a polyesteru z roku 2021 , pričom sa zameriavajú na kľúčové oblasti surovín živočíšnych vlákien a umelej celulózy, ktoré sú významné v kontexte globálnej módnej scény. Tieto dokumenty, ktoré slúžia ako autoritatívne archívy, poskytujú dôkladný prehľad o súčasných údajoch o účinkoch skleníkových plynov v niekoľkých kategóriách surovín a zároveň starostlivo načrtávajú medzery a problémy. (Apparel Resources News-Desk)