KLIMATICKÉ ZMENY SÚ GLOBÁLNE, ODOLNOSŤ LOKÁLNA

Klimatické zmeny sú globálnym fenoménom, ktorý prináša extrémnejšie poveternostné javy a otepľovanie na celom svete. V Montane vedci očakávajú horšie počasie, väčšie požiare, prepuknutie inváznych druhov, častejšie záplavy a nižší prietok v Severných Skalistých horách. Ale to, že klimatické zmeny sú veľké a zložité, neznamená, že sú nezastaviteľné alebo mimo našej kontroly. Môžeme podniknúť kroky na pomoc pri obnove odolnosti v našich komunitách a miestnych ekosystémoch. V prípade koalície Clark Fork Coalition má väčšina našej práce určitú súvislosť s klimatickými vplyvmi – buď sa zaoberáme hrozbami, ktoré sú zosilnené čoraz nepredvídateľnejšími extrémnymi poveternostnými udalosťami, alebo implementujeme riešenia zamerané na vytváranie útočiska, zmierňovanie účinkov a hľadanie efektivity. na zníženie napätia na povodí. Klimatické zmeny používame aj ako objektív na kritické premýšľanie o budúcnosti povodia a našich komunít. (Sam Dwyer)