„Búrky, ktoré ani stará mama nikdy nevidela“

Globálne otepľovanie spôsobené  človekom. Počasie nadobudlo nový charakter, „keďže v pozadí prebieha globálne otepľovanie spôsobené človekom“. Poveternostné podmienky nadobudli prudšiu podobu a dochádza k zmene medzi výraznými, veľmi horúcimi, niekedy dlhými poveternostnými podmienkami a zvyšujúcou sa vlhkosťou. Podľa Medzivládneho panelu pre zmenu klímy má zmena klímy ďalekosiahle negatívne účinky. Pre prírodu a ľudí. Kirchengast hovorí: „Všetkým musí byť jasné, že v roku 2023 budeme žiť vo svete, kde sa búrky budú diať s takou silou, že aj staršia babička povie: ‚To som ešte nevidela‘. Z hľadiska klimatickej fyziky je jasné, že klimatické zmeny nikdy neexistovali v takejto výraznej forme.“ Jediným účinným dlhodobým opatrením na obmedzenie týchto účinkov „je vlastne ochrana klímy, znižovanie emisií“. (Catherine May)