Klimatické zmeny a úloha médií

Každým dňom a rôznymi spôsobmi sa naša planéta Zem mení k horšiemu. Ale väčšina z nás tomu neverí. Teraz je koniec augusta – obdobie dažďov v južnej Ázii so scenárom záplav, tajfúnov, zosuvov pôdy a sucha. Na Západe je leto, s bezprecedentnými vlnami horúčav, spálenou zemou v mnohých európskych mestách a so zúrivými lesnými požiarmi na Havaji, Kanade a USA. Ale ľudia reptajú, sťažujú sa… a prispôsobujú sa. Zapnú klimatizáciu, ale ani na chvíľu nezmenia svoje návyky.  Jedným z problémov, ktorým čelíme, je, že dnes ľudia čoraz častejšie získavajú informácie zo sociálnych médií. Aj keď je to presné, sociálne médiá majú tendenciu byť povrchné a redukujú všetky konverzácie na zjednodušený formát tweetu. O zložitosti klimatických zmien sa vôbec nehovorí, zatiaľ čo pozornosť sa sústreďuje na vonkajší opis katastrofy, ako je zosuv pôdy, povodeň alebo požiar. To, čo sa v skutočnosti deje každý deň a každý okamih dňa, je, že obrovské ľudské priemyselné a technologické systémy zásadne menia samotné bio-geochemické cykly, od ktorých závisí život na Zemi. Klimatické zmeny sú len jedným z prejavov – meníme aj cykly uhlíka a dusíka a rovnováhu fosforu, ktoré sa vyvíjali milióny rokov. (Myron J. Pereira)