Chcete zastaviť klimatické zmeny? Vyškolte svojich zamestnancov. (Archív)

Riešenie klimatických zmien stále neexistuje.  Neexistuje žiadne obrovské uhlíkové vákuum a nepredstaviteľná technológia na šetrenie klímy ešte nebola vynájdená. Realita je taká, že spomalenie klimatických zmien bude pravdepodobne pochádzať z pomalých, rozsiahlych a konzistentných zmien. A podľa nedávnej globálnej štúdie LinkedIn môže táto zmena pochádzať z našich odvetví a školení zručností. Dobrou správou je, že úlohy na prvom mieste v oblasti životného prostredia sú čoraz bežnejšie. Hoci sa globálny nábor zamestnancov spomalil a zoznamy zelených pracovných miest sa za posledný rok stále zvýšili o 15,2 %, uvádzajú údaje LinkedIn. (William Kavy).