Adaptácia školských dvorov na zmenu klímy v Španielsku

Nadácia prírodného dedičstva Castilla y Leon vyvinula program adaptácie na zmenu klímy pre verejné školy spolu s vládnymi regionálnymi ministerstvami životného prostredia a školstva Junta de Castilla y Leon v Španielsku. Tento program, financovaný z „pomoci pri obnove súdržnosti a území Európy“ (REACT-EU), podporuje informovanosť a implementáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy vo vonkajších priestoroch vzdelávacích centier prostredníctvom akcií založených na riešeniach založených na prírode.  Hodnotiaca komisia nedávno vybrala 65 žiadostí.