Znečistenie vody, emisie uhlíka a hrozby pre biodiverzitu budú musieť riešiť satelitné dátové služby

Čoskoro sa začne práca na sérii inovatívnych klimatických služieb, ktoré využívajú jedinečný priestor na poskytovanie informácií podnikom a iným organizáciám o environmentálnych rizikách a o tom, ako ich zmierniť. Desať nových projektov bude využívať nástroje na pozorovanie Zeme, satelitné sledovanie a údaje o demografii obyvateľstva, podporované umelou inteligenciou (AI), na vytváranie predpovedí a modelov, ktoré môžu využívať sektory od poľnohospodárstva a energetiky až po financie a poistenie. Tieto aplikácie financované Britskou vesmírnou agentúrou umožnia nielen podnikom, vládam a iným porozumieť rizikám a zmierniť ich, ale pomôžu aj identifikovať príležitosti pre zelené financovanie, ktoré by mohlo podporiť udržateľný rast podnikania. (Britská vesmírna agentúra)