ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Nevyužitý potenciál vzdelávania v boji proti klimatickým zmenám. (Archív)

Ľudia s vyšším vzdelaním budú s väčšou pravdepodobnosťou vnímať zmenu klímy ako veľkú hrozbu. Tento stĺpec analyzuje zmeny v názoroch a správaní súvisiacich s klímou po reformách národných zákonov o povinnej školskej dochádzke v Európe, ktoré zvýšili priemerné dosiahnuté vzdelanie, aby sme zistili, či vzdelávanie skutočne spôsobuje názory na klima. V porovnaní so súčasným stavom vedie ďalší rok vzdelávania k zvýšeniu o 4,5 % v proklimatických názoroch, o 7,8 % v správaní, o 1,2 % v politických preferenciách a o 28,2 % v hlasovaní za strany zelených. K prístupom, ktoré sa zvažujú pri riešení klimatických zmien, by sa malo pridať rozšírenie všeobecného vzdelania. (Noam Angrist, Kevin Winseck)