European Climate Stocktake – EÚ a globálny pokrok smerom k cieľom Parížskej dohody

V roku 2015 prijalo 196 krajín Parížsku dohodu: vôbec prvú právne záväznú zmluvu na svete o zmene klímy, ktorej cieľom je obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C alebo maximálne 2 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami. Po ôsmich rokoch sa toho veľa udialo – pokiaľ ide o zmenu klímy, ako aj o opatrenia v oblasti klímy. Ako dobre napredujeme? Je čas urobiť bilanciu. Pridajte sa k nám v piatok 27. októbra na European Climate Stocktake , podujatí na zamyslenie sa nad pokrokom EÚ a sveta smerom k cieľom Parížskej dohody. Cieľom podujatia je prispieť k diskusii v rámci príprav globálnej inventarizácie, prvého hodnotenia UNFCCC o globálnom pokroku dosiahnutom pri implementácii Parížskej dohody, ktorá sa uzavrie na COP28 v novembri.