Climate-ADAPT Platforma pre adaptáciu na zmenu klímy

Climate-ADAPT Logo   Európska platforma pre adaptáciu na zmenu klímy Climate-ADAPT je partnerstvom Európskej komisie a Európskej environmentálnej agentúry (EEA). Climate-ADAPT spravuje EEA s podporou Európskeho tematického centra pre dopady zmeny klímy, zraniteľnosť a adaptáciu (ETC/CCA).

Cieľom Climate-ADAPT je podporovať Európu pri adaptácii na zmenu klímy a pomáhať používateľom pri prístupe a zdieľaní údajov a informácií o:

očakávaných klimatických zmenách v Európe súčasnej a budúcej zraniteľnosti regiónov a sektorov adaptačných stratégiách a opatreniach na úrovni EÚ, na vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni prípadových štúdiách o adaptácii a potenciálnych možnostiach adaptácie.