ESG fondy: Ako začať so spoločensky zodpovedným investovaním?

Čo je to spoločensky zodpovedné investovanie?

ESG investovanie, alebo po slovensky spoločensky zodpovedné investovanie, znamená, že investor sa pri rozhodovaní o tom, kam vloží svoje peniaze, nepozerá len na výnos, ale zaujíma sa aj o to, akým spôsobom sa tento výnos dosiahne. Takýto typ investovania si získava čoraz väčšiu obľubu medzi investormi. Martin Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu Tatra Asset Management, trochu nadsadene hovorí o „miléniu uvedomelých spotrebiteľov“. „Nezaujíma ich iba kvalita a cena produktu, zaujímajú sa aj o firmu, ktorá produkt vyrobila. V ich očiach by táto firma mala byť pri podnikaní zodpovedná, transparentná a etická, mala by podporovať ľudské práva a spĺňať prísne environmentálne kritériá,“ vysvetľuje.