Očakáva sa nárast chorôb prenášaných potravinami v dôsledku zmeny klímy

Jeden zo série článkov publikovaný v časopise  Journal of Health Monitoring Inštitútu Roberta Kocha sa zameriava na vplyv klimatických zmien na intoxikácie potravinami. Prehľad sa zameriava na riziká pre ľudské zdravie, ktoré predstavujú príslušné alimentárne baktérie, parazity a morské biotoxíny v Nemecku vrátane Salmonella, Campylobacter a Vibrio, ako aj parazity Cryptosporidium a Giardia. Klimatické zmeny môžu mať za následok vyššie teploty vzduchu a vody, zvýšené zrážky alebo nedostatok vody. Napríklad v budúcnosti sa možno bude musieť poľnohospodárstvo viac spoliehať na vyčistenú odpadovú vodu pre nedostatok vody. To predstavuje riziko pre bezpečnosť potravín z dôvodu možnej kontaminácie zavlažovaných produktov patogénmi, uviedli vedci. ( Joe Whitworth)