Regionálne klimatické zmeny vedú k prepuknutiu život ohrozujúcich zoonotických chorôb

Podľa štúdie vedenej Barcelonským inštitútom pre globálne zdravie (ISGlobal), inštitúciou podporovanou nadáciou „la Caixa“, sú ohniská polycystickej echikokokózy, život ohrozujúcej zoonotickej choroby, spôsobené regionálnymi klimatickými zmenami. Zistenia publikované v PNAS poskytujú dôkazy o vplyve klímy na zanedbávané tropické choroby v amazonskom regióne s dôsledkami pre iné zoonózy. Polycystická echinokokóza (PE) je zanedbávaná život ohrozujúca zoonóza spôsobená črevným červom (Echinococcus vogeli) endemickým v neotropických lesoch, ako je Amazónia. Hoci je choroba liečiteľná, môže byť smrteľná pre približne 1 z 3 infikovaných ľudí, ak nie je diagnostikovaná včas. Parazit normálne žije vo zvieracích nádržiach, ale môže sa preniesť na ľudí, ktorí manipulujú s infikovanými zvieratami, najmä pacas (veľký hlodavec, ktorý sa zvyčajne loví kvôli potrave). (Lily Ramsey, LLM)