Okrem klimatických zmien – máme oveľa viac starostí ako len počasie

Mnohým podnikom jednoznačné zameranie na nulovú sieť, zmenu klímy a prechod na obnoviteľnú energiu do značnej miery zaslepilo skutočnosť, že environmentálne problémy sú oveľa širšie ako „len“ počasie. Nové podniky sa musia chopiť príležitosti a zaviesť holistickejší prístup k udržateľnosti už od svojho vzniku.Zdravie našej pôdy, blahobyt našich oceánov, zachovanie biodiverzity, udržateľná urbanizácia a prosperujúce komunity sú vzájomne prepojené aspekty vplyvu ľudstva na prírodný svet – a všetky si vyžadujú pozornosť podnikov. Aby boli spoločnosti efektívne pri vytváraní pozitívneho vplyvu na náš svet, musia rozšíriť svoje znalosti o svojich operáciách a hodnotových reťazcoch a posunúť sa za jediný cieľ, ktorým je dosiahnutie nulových čistých emisií.( Jonah Grunsell je Managing Partner)