ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Dopady zmeny klímy na Veľký bariérový útes by sa mohli stať nezvratnými

Správa skúma možnú budúcnosť pre Veľký bariérový útes (GBR) v rámci rôznych emisných scenárov. Identifikuje tiež stratégie založené na dôkazoch a oblasti príležitostí na riadenie útesového ekosystému vzhľadom na neutíchajúcu zmenu klímy. Zistilo sa, že vplyvy klimatických vplyvov na kultúry a zvyky sa rýchlo menia a väčšinou sú neznáme, čo sťažuje určenie priorít, kde zasiahnuť na ochranu oblastí vysokej kultúrnej hodnoty pre tradičných vlastníkov. V správe sa uvádza, že by sa to dalo zlepšiť zabezpečením integrácie transdisciplinárnych znalostí do procesov stanovovania priorít.