Dopady zmeny klímy na Veľký bariérový útes by sa mohli stať nezvratnými

Správa skúma možnú budúcnosť pre Veľký bariérový útes (GBR) v rámci rôznych emisných scenárov. Identifikuje tiež stratégie založené na dôkazoch a oblasti príležitostí na riadenie útesového ekosystému vzhľadom na neutíchajúcu zmenu klímy. Zistilo sa, že vplyvy klimatických vplyvov na kultúry a zvyky sa rýchlo menia a väčšinou sú neznáme, čo sťažuje určenie priorít, kde zasiahnuť na ochranu oblastí vysokej kultúrnej hodnoty pre tradičných vlastníkov. V správe sa uvádza, že by sa to dalo zlepšiť zabezpečením integrácie transdisciplinárnych znalostí do procesov stanovovania priorít.