Objavte nástroj na financovanie príležitostí na regionálne prispôsobenie sa zmene klímy

Projekt REGILIENCE, financovaný Európskou komisiou v rámci programu HORIZONT 2020, poskytuje komplexný zoznam možností financovania projektov prispôsobenia sa zmene klímy. Od miestnych až po medzinárodné zdroje vám tento nástroj pomáha filtrovať možnosti financovania na základe vašej polohy, sektorov (vrátane poľnohospodárstva, energetiky, dopravy, vodného hospodárstva a ďalších), veľkosti projektu a kritérií oprávnenosti.