Fond odolnosti voči klimatickej zmene

Fond na podporu odolnosti voči zmene klímy (Climate Justice Resilience Fund – CJRF) poskytuje granty na podporu žien, mládeže a pôvodných obyvateľov, aby mohli vytvárať a zdieľať svoje vlastné riešenia odolnosti voči zmene klímy. Fond CJRF stavia ľudí, ich práva a životné skúsenosti priamo do centra opatrení v oblasti klímy. CJRF združuje finančné prostriedky od súkromných nadácií a filantropov. Doteraz náš hlavný grantový fond získal finančné prostriedky od nadácie Oak Foundation, The Kendeda Fund, Nadácie Roberta Boscha a Mackenzie Scott. Od svojho vzniku v roku 2016 združila CJRF 25 miliónov USD v prospech viac ako 40 veľkých grantových partnerstiev na celom svete. CJRF tiež hostila niekoľko iniciatív na podporu vzdelávania a spolupráce fundátorov v oblasti klimatickej spravodlivosti a v roku 2021 spustila jedinečné partnerstvo so škótskou vládou v oblasti opätovného udeľovania grantov na straty a škody spôsobené klímou.
V roku 2022 organizácia CJRF otriasla tradičnými filantropickými mocenskými štruktúrami oznámením novej správnej rady. Táto správna rada vedená odborníkmi z praxe nahradila našu predchádzajúcu správnu radu vedenú financovateľmi a bude usmerňovať fond CJRF pri rozhodovaní o udeľovaní grantov v dôležitých témach, ako je klimatická spravodlivosť, straty a škody a odolnosť voči zmene klímy. Rada bude tiež určovať stratégiu a priority fondu do budúcnosti. Viac informácií o tejto zmene sa dozviete na našom blogu.

“ kliknutím na názov článku, budete presmerovaný na celý článok“