Poľnohospodárstvo prispôsobené klíme

Málo dažďa, hustá pôda, takmer žiadne dážďovky: klimatické zmeny si vyžadujú zmeny v pestovaní krmovín, hovorí poľnohospodársky vedec Michael Succow. V zime musíte pôdu prikryť a prejsť na hlboko zakorenené rastliny a trvalé plodiny. Podľa vedca v oblasti poľnohospodárstva Michaela Succowa už nemožno očakávať hojnú úrodu kukurice kvôli suchu spôsobenému klimatickými zmenami. (EG) (Fecke, Britta)

 

 

.