Klimatické zmeny: nové finančné riziko pre centrálne banky

Existuje nespočetné množstvo výskumných oblastí, ktoré hľadajú optimálne metriky na zachytávanie rizík súvisiacich s klímou. Toto je dôležitá práca. Je však tiež dôležité konať a vyhnúť sa uviaznutiu v „paralýze analýzy“, kde nadmerná analýza situácie oneskoruje alebo dokonca zabraňuje rozhodovaniu. Pochopenie vplyvov alebo dokonca posúdenie rizika zmeny klímy je veľmi zložité. Je potrebné zdokonaliť náš pohľad a lepšie pochopiť, ako riziká súvisiace s klímou ovplyvňujú náš priemysel. (Joachim Wuermeling).

 

.