COVID nebol ničím v porovnaní s hrozbou klimatickej núdze pre našu planétu

„Čas vypršal, aby sme sa vyhli nebezpečnej zmene klímy len znížením emisií. …Ukladanie uhlíka mimo atmosféry je nevyhnutné…” To sú úvodné vety Reduce, Remove and Store , správy o sekvestrácii uhlíka, ktorú v apríli vydal federálny vládny úrad pre zmenu klímy.„…jediná cesta, ktorú veda pozná a ktorá má okamžitú schopnosť odstraňovať skleníkové plyny (CO₂) z atmosféry vo veľkom rozsahu, je fotosyntéza: mechanizmus, ktorým rastliny… využívajú svetlo, CO₂ a vodu na vytváranie energie…“  (Alan Kohler)