Čas na Klimatických hodinách sa kráti

V ostrom kontraste s oslavným odpočítavaním, ktoré označuje koniec roka na Times Square, nabralo verejné odpočítavanie v sobotu na Union Square tón, ktorý bol oveľa pochmúrnejší.  „Potrebujeme, aby svet, korporácie, vládni predstavitelia a občianska spoločnosť zosynchronizovali naše klimatické hodinky, ktoré sa dostávajú na rovnakú časovú os a napredujú v systémových riešeniach krízy,“ povedal Andrew Boyd, spolutvorca vôbec prvých klimatických hodín na svete. (RON LEE)