ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

„Greenwashing“ nie je možnosťou podľa novej smernice EÚ o podávaní správ o udržateľnosti CSRD

Všetky firmy, nielen tie veľké, musia dodržiavať pravidlá vykazovania ESG – inak budú čeliť poškodeniu dobrého mena a ekonomickému poškodeniu. Nie je to prvé nariadenie o nefinančnom výkazníctve a nebude ani posledné. Napriek tomu, aby mala Smernica o Corporate Sustainability Reporting (CSRD) požadovaný účinok, podniky ju musia brať vážne, ako aj iné nefinančné požiadavky na podávanie správ, aby sa nestali prázdnou administratívnou záťažou. (Jonathan Moore, vedúci spolupracovník, verejný a regulačný orgán spoločnosti Fieldfisher)