Väčšina Európanov sa domnieva, že ekologický prechod by mal ísť rýchlejšie

Podľa nového prieskumu Eurobarometer, ktorý bol dnes zverejnený, veľká väčšina Európanov verí, že zmena klímy je vážnym problémom, ktorému svet čelí (93 %) . Viac ako polovica si myslí, že prechod na zelenú ekonomiku by sa mal urýchliť (58 %) vzhľadom na prudký nárast cien energií a obavy z dodávok plynu po ruskej invázii na Ukrajinu. Z ekonomického hľadiska 73 % Európanov súhlasí s tým, že náklady na škody spôsobené zmenou klímy sú oveľa vyššie ako investície potrebné na ekologický prechod.  A tri štvrtiny (75 %) Európanov  súhlasí s tým, že prijatie opatrení v oblasti klímy povedie k inováciám .