Výskumníci varujú pred rastúcou uhlíkovou stopou výpočtovej vedy

Vedecká komunita musí konať, aby zabránila exponenciálnemu rastu uhlíkovej stopy výpočtovej vedy, keďže všadeprítomnosť umelej inteligencie, algoritmov a vedy o údajoch sa zvyšuje. To je varovanie od výskumníkov z University of Cambridge, ktorí hovoria, že tí, ktorí sú zapojení do výpočtovej vedy – od jednotlivcov až po inštitúcie – by mali prevziať zodpovednosť za znižovanie emisií skleníkových  plynov. V posledných rokoch vzrástol záujem o klimatické vplyvy vedeckého výskumu. Veľa z toho sa zameralo na konferencie – najmä emisie z letov účastníkov – a uhlíkovú stopu laboratórií.