Najrýchlejšia cesta k zmene klímy je tiež lacnejšia

Uskutočnenie akčného programu proti klimatickým zmenám o desať rokov je podľa novej štúdie takmer také drahé, ako začať s ambicióznejším úsilím zastaviť klimatické zmeny už dnes. Výsledky vyplývajú z prvého rozsiahleho komplexného úsilia o simuláciu budúcnosti klímy, ktorá zohľadňuje aj neistotu. Samotná zmena klímy, ako aj politické, ekonomické a technologické opatrenia, ktoré by sa proti nej mohli uplatniť, sú veľmi neisté. Nevieme presne, kedy budú niektoré zelené technológie dostupné, koľko budú stáť , ako citlivá bude globálna klíma na danú zmenu v emisiách skleníkových plynov, či pozadie globálneho populačného rastu a ekonomického rozvoja, proti ktorému to všetko bude. rozohrať sa. (Sarah DeWeerdt)