Klimatická zmena je témou aj na úrovni samospráv

Klimatická zmena, klimatická či ekologická kríza sú pojmy, ktoré v spoločnosti rezonujú čoraz častejšie. Pozorujeme, že moderné krajiny menia svoje priority a v rámci svojich politík začínajú čoraz viac riešiť ekologické otázky. Klimatická zmena je vnímaná, diskutovaná a riešená už aj na úrovni samospráv. Mestá sa musia zapájať a reagovať na aktuálne klimatické výzvy, a to robí aj Žilina.

 

.