Čo je protokol GHG?

Protokol GHG je organizácia, ktorá vydáva štandardy , nie štandard sám o sebe. Koalícia, ktorá viedla k zrodu organizácie protokolu GHG, bola prvýkrát vytvorená koncom 90. rokov. World Resources Institute (WRI) a World Business Council for Sustainable Development  (WBCSD) spojili svoje sily, aby vyriešili nedostatok štandardizovanej metódy účtovania skleníkových plynov.

Protokol GHG sa zameriava výlučne na klímu ako kategóriu vplyvu . Prvý štandard vydaný protokolom GHG, prvé vydanie podnikového štandardu, bolo uverejnené v roku 2001. Protokol GHG tiež vytvoril teraz hlavné koncepty v oblasti podávania správ o udržateľnosti Rozsah 1, 2, 3 . Dnes má protokol GHG niekoľko štandardov pre rôzne ciele a zainteresované strany. (Visc na co2news.sk)