Klimatológovia presadzujú prístup k najväčším svetovým superpočítačom na vytváranie lepších modelov Zeme

Ako rýchlo sa Zem ohreje a čo to bude znamenať pre planétu ? Na zodpovedanie týchto otázok výskumníci strávili desaťročia budovaním čoraz sofistikovanejších modelov globálnej klímy – tieto modely však zaťažujú limity dostupného výpočtového výkonu. Teraz skupina vedcov presadzuje ambiciózne riešenie: sieť modelovacích centier novej generácie s názvom Earth Visualization Engines (EVE), kde by stovky vedcov využívali najnovšie superpočítače na spustenie klimatických modelov s ultra vysokým rozlíšením. stupnica. Takéto modely sa začínajú objavovať online a mnohí výskumníci si myslia, že by mohli výrazne zlepšiť prognózy klímy. (Jeff Tollefson, nature)