Formovanie cieľa EÚ v oblasti klímy do roku 2040: ForestPaths vydáva odporúčania na zmierňovanie vplyvu lesov

Dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 je kľúčové pre boj proti klimatickým zmenám, ochranu životného prostredia a zabezpečenie udržateľnej budúcnosti pre budúce generácie.  Aby sa zabezpečila pevná cesta k tomuto cieľu, EÚ vydala výzvu na predloženie dôkazov  na podporu stanovenia prechodného cieľa v oblasti klímy do roku 2040. V reakcii na túto výzvu vypracovalo ForestPaths svoje prvé politické zadanie – „Európske klimatické ciele: potenciály a výzvy lesov a sektora lesného hospodárstva “. Tento dokument vychádza zo správy a stručného prehľadu politiky, ktorý pôvodne zverejnil Európsky lesnícky inštitút.