Uhlíková stopa: čo to je a prečo by ju mala každá spoločnosť sledovať

V ére, ktorá sa vyznačuje rastúcim povedomím o dôležitosti trvalej udržateľnosti životného prostredia, si spoločnosti čoraz viac uvedomujú úlohu, ktorú môžu zohrávať pri obmedzovaní emisií a minimalizovaní dopadu svojich činností na planétu. Znižovanie uhlíkovej stopy je v súčasnosti záväzkom, ktorému sa organizácie nemôžu vyhnúť, a to nielen preto, že vnútroštátne a medzinárodné predpisy stanovujú prísne pravidlá, ale aj z dôvodu reputácie: spoločnosti musia poskytnúť podstatnú odpoveď na tlak, ktorý kolektívne vyvíjajú spotrebitelia, ktorí sú citliví. k problematike. Spoločnosti preto postupne plánujú iniciatívy s vysokým dekarbonizačným potenciálom a zároveň sa začínajú konkrétne angažovať v otázkach sociálnej zodpovednosti.  Tento proaktívny prístup je v súlade s čoraz populárnejším súborom etických princípov a tiež ponúka spoločnostiam príležitosť vytvoriť privilegovaný komunikačný kanál so zákazníkmi v otázkach životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG) . (Elisabetta Severoniová)