Úspora energie: Opatrenia EÚ na zníženie spotreby energie

Energetická účinnosť znamená, že na dosiahnutie rovnakého výsledku sa spotrebuje menej energie. Umožňuje šetriť energiu a znižovať emisie z elektrární. Zákony o energetickej účinnosti z roku 2018 sa revidujú, aby pomohli EÚ dosiahnuť nové ambiciózne ciele v oblasti klímy stanovené v rámci Európskej zelenej dohody na rok 2021. Zároveň prispejú k zníženiu závislosti Európy od dovozu fosílnych palív, ktoré pochádzajú z veľkej časti z Ruska, tak ako je to stanovené v pláne RepowerEU. EÚ súbežne pracuje na pravidlách na zvýšenie spotreby energie z obnoviteľných zdrojov.