Rozlúčka smrek, ahoj sekvoja? Ako stromy zvládajú klimatické zmeny

Keď sa pozrieme na to, čo prosperovalo o 30 rokov neskôr, niektoré rady sa preriedili. Smrek, strom typický pre región Harz, úplne vymizol. Takže tu máme 11 ďalších druhov stromov vrátane borovíc a niekoľkých jedlí. Sucho a podkôrny hmyz si vyžiadali svoju daň. „Všetky stromy odumreli,“ hovorí Gutbier. Škody spôsobené extrémnym počasím zostávajú v štátnych lesoch na vysokej úrovni, informovalo ministerstvo lesného hospodárstva spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko. Nové plochy bez stromov sa len v prvom polroku 2022 rozrástli o 2200 ha, uviedol hovorca. Vyťažilo sa približne 1,5 milióna pevných kubických metrov dreva. (The Star)