ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Čo sú projekty uhlíkovej kompenzácie?

Projekty uhlíkovej kompenzácie zahŕňajú investície do iniciatív znižovania emisií s cieľom kompenzovať nevyhnutné emisie inde. Tieto projekty môžu zahŕňať projekty obnoviteľnej energie, snahy o zalesňovanie, zlepšovanie energetickej účinnosti alebo iniciatívy na zachytávanie metánu. Podporou týchto projektov môžu jednotlivci a podniky vyrovnať svoju uhlíkovú stopu a prispieť ku globálnemu zníženiu emisií. Vo svete predstavuje uhlíkové financovanie príležitosti pre jednotlivcov, podniky a vývojárov projektov. Poskytuje prostriedky na prístup k dodatočnému financovaniu udržateľných projektov, stimuluje čisté a zelené investície a pomáha riešiť problémy súvisiace so zmenou klímy.