Ako EÚ podporuje obnoviteľné zdroje energie?

Energetika sa podieľa na viac ako troch štvrtinách emisií skleníkových plynov v EÚ. Zahŕňa výrobu elektrickej energie, vykurovanie a dopravu, čo sú oblasti nevyhnutné pre každodenný život. Zvýšenie energie z obnoviteľných zdrojov je kľúčom k výraznému zníženiu emisií v energetike a k dosiahnutiu ambiciózneho cieľa EÚ, ktorým je klimatická neutralita do roku 2050. Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie je tiež spôsob, ako sa krajiny EÚ stanú menej závislými od dovozu energie a menej zraniteľnými voči prerušeniam dodávok, ktoré môžu ovplyvniť ceny. EÚ zároveň pracuje na opatreniach na úsporu energie.