Pochopenie úlohy slnka pri zmene klímy

Hoci Slnko poskytuje takmer všetku energiu potrebnú na zahriatie planéty, jeho príspevok k zmene klímy zostáva široko spochybňovaný. Mnohé empiricky podložené štúdie tvrdia, že má významný vplyv na klímu, zatiaľ čo iné (často založené na počítačových simuláciách globálnej klímy) tvrdia, že má malý vplyv.Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) podporuje posledný uvedený názor a odhaduje, že takmer 100 % pozorovaného otepľovania zemského povrchu v rokoch 1850–1900 až 2020 bolo spôsobených emisiami spôsobenými človekom. Toto je známe ako teória antropogénneho globálneho otepľovania  (AGWT). (Nicola Scafetta, PHYSORG)