Pochopenie vplyvu klimatických zmien na zdravie

Vedci z Climate Service Center Germany (GERICS) pomáhajú spoločnosti pripraviť sa na dopady zmeny klímy na zdravie mnohostranným prístupom Zdravie sa od pandémie stáva naliehavou témou, zatiaľ čo klimatické zmeny a iné krízy neustále narastajú. Preto je dôležité pozrieť sa na rôzne vplyvy zmeny klímy a zdravia na zraniteľné skupiny. Rastúce ceny energií sa stali naliehavou témou a predstavujú výzvy pre domácnosti a hospodárstvo. Ďalšou demografickou výzvou je vyšší dopyt po dlhodobej starostlivosti a krajiny, ktoré investujú vyššie výdavky do dlhodobej starostlivosti o starších ľudí.