Uhlíkové náklady na globálnu ťažbu dreva

Ťažba dreva je po poľnohospodárstve ľudskou činnosťou, ktorá najviac znížila ukladanie uhlíka vo vegetácii a pôde. Hoci vyrúbané drevo uvoľňuje uhlík do atmosféry v rôznych krokoch, skutočnosť, že rastúce stromy absorbujú uhlík, viedla k rôznym prístupom k účtovaniu uhlíka pri použití dreva, čo vedie k veľmi rozdielnym odhadom nákladov na uhlík. Mnohé prístupy vyvolávajú dojem nízkych, nulových alebo dokonca negatívnych emisií skleníkových plynov z ťažby dreva, pretože rôznymi spôsobmi kompenzujú straty uhlíka z novej ťažby sekvestráciou uhlíka z rastu rozsiahlych lesných oblastí. (Liqing Peng ,Timothy D. Searchinger, Richard Waite)