NEZÁVISLÁ A POKROKOVÁ PORADENSKÁ SPOLOČNOSŤ V OBLASTI POLITIKY

Logo  DRŽÍME prst na pulze našich kľúčových oblastí politiky: sladkovodné a morské hospodárstvo, adaptácia na zmenu klímy, poľnohospodárstvo, environmentálna ekonomika a udržateľný cestovný ruch a šport. Náš skúsený tím je dobre informovaný o vývoji politiky a vedy v našich oblastiach odbornosti a je vysoko motivovaný flexibilne poskytovať vysoko kvalitné produkty a služby.

POSKYTUJEME spoľahlivé a včasné poskytovanie hodnotení a odporúčaní politík, rozvoj environmentálnych plánov a stratégií, riadenie znalostí a služby vrátane online riešení a vývoja databáz, ekonomických a štatistických hodnotení, ako aj služieb asistenčnej služby založenej na znalostiach.

PONÚKAME služby organizácie a riadenia podujatí pre malé a veľké podujatia na mieste a online, ako sú workshopy, školenia, študijné cesty a konferencie.