Energetická účinnosť

Naša kvalita života a správne fungovanie ekonomiky závisí od spoľahlivej dodávky energie za dostupnú cenu. Ale výroba a spotreba energie, najmä naša závislosť od fosílnych palív, vytvára tlak na životné prostredie a spôsobuje zmenu klímy. Energetická účinnosť znamená použitie menšieho množstva energie na rovnaký výstup alebo výrobu väčšieho množstva pri rovnakom vstupe energie a minimalizáciu plytvania energiou. Zníženie spotreby energie a energetického odpadu v celom energetickom systéme – od výroby až po konečnú spotrebu – vo všetkých hospodárskych odvetviach je jedným zo strategických cieľov EÚ.