O čom je spoločné oznámenie EÚ o prepojení klímy a bezpečnosti?

Klimatická bezpečnosť je kľúčom k pochopeniu nestability a nestability v Európe a mimo nej, a táto agenda by sa mala považovať za šošovku, prostredníctvom ktorej sa má nanovo definovať ekonomická a politická agentúra kontinentu, píše Olivia Lazard. Pred niekoľkými týždňami Svetová meteorologická organizácia oznámila, že svet má 66-percentnú šancu na prekročenie teplotného prahu 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou aspoň na jeden rok medzi rokmi 2023 a 2027. (Carnegie Europe, EuroNews)