Hlavné body konferencie ECCA2023

Viac ako 450 osobných delegátov a viac ako 1 000 online účastníkov propagovalo vedu, nástroje na podporu rozhodovania a prípadové štúdie pre adaptáciu na zmenu klímy počas 6. európskej konferencie o adaptácii na zmenu klímy. Celkovým posolstvom bolo, že je dôležité zapojiť do implementácie adaptácie celú spoločnosť, každú generáciu, každú úroveň vlády a každý sektor.

.