Aplikácia, ktorá Vám môže pomôcť sledovať vašu uhlíkovú stopu – Earth Hero

Keďže globálne otepľovanie je každým rokom horšie a horšie, viac ľudí sa začína obávať ich vplyvu na životné prostredie a ich osobnej uhlíkovej stopy, čo sú celkové emisie skleníkových plynov, ktoré človek vypustí. Earth Hero vytvorila globálna skupina dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli spojiť sa, aby riešili klimatickú núdzu. Začnete vyplnením krátkeho prieskumu, aby ste získali profil o tom, odkiaľ pochádzajú vaše uhlíkové emisie, a potom si môžete vybrať ciele znižovania emisií na základe relatívnych globálnych priemerov a odporúčaní Medzivládneho panelu pre zmenu klímy.