Ako klimatické zmeny poháňajú ničivejšie obdobia požiarov

Požiare formovali pôvodnú krajinu po tisíce rokov. Oheň je votknutý do ekologickej histórie pôvodných pastvín, dubových prérií, dlholistých borovicových lesov a ekosystémov na celom svete. Pred kolonializmom osadníkov používali domorodí obyvatelia Severnej Ameriky oheň ako nástroj na starostlivosť o pôdu, na podporu nového rastu a obnovu úrodnosti pôdy. Hoci prospešná úloha ohňa bola zatemnená vymazaním domorodých praktík obhospodarovania pôdy, oheň mal v našom prostredí vždy dôležité miesto. (LOGANA RANCEA)